Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Головою правління АСТ «АСТРО – ДНІПРО», було прийнято рішення про переведення Лобанової Наталі Володимирівни з 23.04.2014 року з посади Головного бухгалтера на посаду бухгалтера АСТ «АСТРО – ДНІПРО», за її згодою, та про звільнення її з 22.04.2014 року з посади Головного бухгалтера (наказ № 01-л від 22.04.2014р.) (паспорт СА 182330 06.05.1996 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi), акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 02.12.2010 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Також було прийнято рішення про безстрокове призначення  з 23.04.2014р. на посаду Головного бухгалтера АСТ «АСТРО – ДНІПРО», за сумісництвом, Д`яченко Тетяни Анатоліївни (наказ № 02-л від 22.04.2014р.) (паспорт серії СА  № 243234 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.. 25 липня 1996 року), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх п’яти років обіймала посади – головного бухгалтера АСТ «АСТРО – ДНІПРО», головного бухгалтера АТ «НОВИЙ ДНІПРО».