25.04.2012

Загальними зборами АСТ «АСТРО-ДНІПРО», які відбулися 24.04.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення за власним бажанням з 24 квітня 2012 р. повноваження Голови Наглядової ради Авраменко Наталії Іванівни (паспорт СА номер 422464 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 13 березня 1997 р., володіє 0,1237% акцій Товариства, перебувала на посаді з 01.05.2005 по 24.04.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) та члена Наглядової ради Кльоц Наталії Володимирівни (паспорт СВ номер 978953 виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 21 січня 2006 р., акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 01.10.2010 по 24.04.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Також було прийнято рішення про обрання з 25 квітня 2012 р. терміном на три роки Головою Наглядової ради Крайнюк Любов Степанівну (паспорт СВ номер 570904 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 15 листопада 2002 р.), членом Наглядової ради – Катанцеву Анастасію Георгіївну (паспорт СЮ номер 039407 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 08 травня 2007 р.).

Крайнюк Любов Степанівна акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: машиніст електромостових кранів, машиніст крану металургійного виробництва, страховий агент, інспектор з основної діяльності відділу виплат, старший інспектор відділу виплат, інспектор 1 категорії, ведучий інспектор відділу виплат, начальник відділу виплат, спеціаліст по виплатам, старший спеціаліст по виплатам, начальник відділу виплат, заступник голови правління, директор по виплатам, спеціаліст по загальним питанням, спеціаліст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Катанцева Анастасія Георгіївна акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: помічник оператора АЗС, помічник бармену, касир. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Також загальними зборами було прийнято рішення про припинення з 24 квітня 2012 р. повноважень Ревізора АСТ «АСТРО-ДНІПРО» Ярмаркіної Ніни Савеліївни (паспорт АК номер 816326 виданий Межівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 05 квітня 2000 р., акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 01.10.2010 по 24.04.2012, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) за її власним бажанням та обрано з 25 квітня 2012 р. Ревізором АСТ «АСТРО-ДНІПРО» Бредіхіна Юрія Миколайовича (паспорт СА номер 458560 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 23 квітня 1997 р.) строком на п’ять років. Бредіхін Юрій Миколайович акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: наладчик агрегатних та спеціальних станків, слюсар-ремонтник, наладчик, оператор-наладчик, слюсар-ремонтник, майстер дільниці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.