12.04.2013

Загальними зборами АСТ «АСТРО-ДНІПРО», які відбулися 10.04.2013 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення, за власним бажанням, з 10 квітня 2013 р. повноважень Голови Наглядової ради Крайнюк Любові Степанівни (паспорт СВ номер 570904 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 15 листопада 2002 р., акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 25.04.2012 по 10.04.2013, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має) та члена Наглядової ради Катанцевої Анастасії Георгіївни (паспорт СЮ номер 039407 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 08 травня 2007 р.), акціями Товариства не володіє, перебувала на посаді з 25.04.2012 по 10.04.2013, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Також було прийнято рішення про обрання з 11 квітня 2013 р. терміном на три роки Головою Наглядової ради Катанцевої Анастасії Георгіївни (паспорт СЮ номер 039407 виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 08 травня 2007 р.) та членом Наглядової ради – Самсонової Людмили Григорівни (паспорт СМ номер 846952 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 04 серпня 2005 р.).

Катанцева Анастасія Георгіївна акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: помічник оператора АЗС, помічник бармену, касир, член Наглядової ради АСТ «АСТРО – ДНІПРО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Самсонова Людмила Григорівна акціями Товариства не володіє. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: вагар - нарядчик, прийомоздавальник, головний кондуктор, прийомоздавальник, головний кондуктор, прийомоздавальник вантажу і багажу, старший прийомоздавальник, учень пресувальника виробів з пластмаси, пресовщик виробів з пластмаси, ливарник пластмас, прийомоздавальник, прийомоздавальник вантажу, старший прийомоздавальник, прийомоздавальник вантажу та багажу, оператор - диспетчер маневреного парку, черговий по залізничній станції, начальник зміни, черговий по залізничній станції. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.