Інформація про фінансову установу

1

Інформація про повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО – ДНІПРО»

2

Інформація про ідентифікаційний код

код за ЄДРПОУ 13626422

 

3

Інформація про місцезнаходження

код території за КОАТУУ 2310137200, індекс 69091, Запорізька область, Запорізька область, місто Запоріжжя, Орджонікідзевський район, бульвар Гвардійський, будинок 153

4

Інформація про перелік фінансових послуг (згідно ліцензії на провадження господарської діяльності)

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя

5

Відомості про власників істотної участі

 

Відомості про учасників (засновників, акціонерів), які володіють часткою (паєм,  пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАВТОКОМ»;  код за ЄДРПОУ 35127646; місцезнаходження: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 109; відсоток у статутному капіталі - 28,7482.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ 32680596; місцезнаходження: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153, відсоток у статутному капіталі – 31,6884.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ"; код за ЄДРПОУ 24559002; місцезнаходження: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, будинок 19 Б, кімната 33, відсоток у статутному капіталі – 19,7966.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТ-ТАКТИКА"; код за  ЄДРПОУ 32372527, місцезнаходження: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153; відсоток у статутному капіталі – 10,8925.

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАВТОКОМ» код за ЄДРПОУ 35127646; місцезнаходження: 83052, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 109 контролює  АТ «НОВИЙ ДНІПРО» відсоток у статутному капіталі – 39,9964%

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ ДНІПРО»; код за ЄДРПОУ 32680596; місцезнаходження: 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Гвардійський, будинок 153 контролює АТ «НОВИЙ ДНІПРО» відсоток у статутному капіталі – 55,8596 %

Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами)фінансової

установи (які володіють

часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

ТОВ “НОВИЙ ДНІПРО”- Авраменко Наталія Іванівна 75,02%;

ТОВ “НОВИЙ ДНІПРО” - Авраменко  Сергій Володимирович 24,98%;

ТОВ "СПОРТ-ТАКТИКА" - Авраменко  Сергій Володимирович 100%;

ТОВ “ДОНАВТОКОМ” - Саул Анжела Анатоліївна 49,66%;

ТОВ “ДОНАВТОКОМ” - Чернишенко Олександр Олександрович 49,64%;     

ПАТ «СК «КРЕМІНЬ» - Приватне акціонерне товариство “ВСК ІНШУРАНС ГРУП” 99,1008%.

6

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу

Наглядова рада:

Самсонова Людмила Григорівна  - Голова наглядової ради;  

Соболєва Світлана Іванівна - Член наглядової ради

 

Виконавчий орган - Правління:

Авраменко Сергій Володимирович - Голова правління;

Тукін Сергій Борисович – Заступник голови правління

Д`яченко Тетяна Анатоліївна - Член правління.

7

Відомості про відокремлені підрозділи

не має

8

Відомості про ліцензії та дозволи

 

Вид господарської діяльності на провадження якого видана ліцензія

Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя

Серія та номер виданої ліцензії

АВ № 499987

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії

№1192-СЖп 25.05.2010

Дата початку дії ліцензії

25.05.2010

Інформація про переоформлення ліцензії

25.05.2010 АВ № 499987

Інформація про тимчасове зупинення ліцензії

-

Статус ліцензії

чинна (безстрокова)

Дата анулювання ліцензії

-

9

Річна фінансова та консолідована звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність

Інформацію можна подивитись за посиланням:

http://astro-dnepr.com.ua/index.php?page=f-nansova-zv-tn-st-ta-auditorskij-visnovok-za-2014r

10

Інформація про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

-

11

Інформація про ліквідацію фінансової установи

-

12

Інша інформація

Звіт про корпоративне управління