24.04.2012

Згідно із зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на 18.04.2012, який  було отримано Товариством 23.04.2012, у юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Донавтоком», 83052, м. Донецьк, бул. Шевченка, 109, пакет акцій зменшився та становить 28,7481% статутного капіталу Товариства.

  Голова правління  С.Ю. Тихоновська