19.04.2017

 

 

Про підсумки голосування на річних Загальних зборів

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО» повідомляє, що 19 квітня 2017 року відбулись річні Загальні збори акціонерів Товариства якими були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Обрати Головою Лічильної комісії Єрмоленко Світлану Іванівну, членом Лічильної комісії Лобанову Наталю Володимирівну. Термін повноважень Голови та члена Лічильної комісії - до моменту обрання Загальними зборами нового Голови та члена Лічильної комісії. Голова та член Лічильної комісії Товариства приступають до виконання свої обов’язків негайно.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

2. Затвердити річний звіт АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2016 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

3. Покрити збиток АСТ «АСТРО – ДНІПРО» за рахунок розвитку у майбутніх періодах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

4. Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізора АСТ «АСТРО - ДНІПРО» за 2016 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

5. Ухвалити всі рішення прийняті Наглядовою радою та Правлінням Товариства протягом 2016 року.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення Загальних зборів від акціонерів не надійшло.