03.04.2020 Повідомлення про суттєві події

ПОВІДОМЛЕННЯ
про суттєві події
(для розміщення на веб-сайті Товариства)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО - ДНІПРО»
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд.
153, повідомляє, що у зв’язку із складним епідеміологічним станом в Україні,
проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19) та згідно рішення Наглядової ради від 03.04.2020
річні Загальні збори акціонерів, скликані на 23 квітня 2020 р. о 1300, скасовуються.
Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за результатами
2019 фінансового року акціонерів буде повідомлено у строки передбачені чинним
законодавством.
Довідки за тел. (061) 220-28-27.