26.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про:

припинення повноважень Голови Наглядової ради Самсонової Людмили Григорівни (не надала згоду на оприлюднення паспортних даних). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів акціонерів АСТ "АСТРО - ДНІПРО" від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2015 по 26.04.2018;

припинення повноважень Члена Наглядової ради Соболєвої Світлани Іванівни (не надала згоду на оприлюднення паспортних даних ). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів акціонерів АСТ "АСТРО - ДНІПРО" від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00005%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2015. по 26.04.2018;

обрання на посаду Голови Наглядової ради, строком на три роки, з 27.04.2018 Самсонової Людмили Григорівни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів АСТ "АСТРО - ДНІПРО" від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, голова Наглядової ради. Є акціонером АСТ "АСТРО ДНІПРО", не є представником акціонера або групи акціонерів, не є  незалежним директором.

обрання на посаду Члена Наглядової ради, строком на три роки, з 27.04.2018 Соболєвої Світлани Іванівни (не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №б/н річних Загальних зборів акціонерів АСТ "АСТРО - ДНІПРО" від 26.04.2018. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000050%. Володiє 1 акцією емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець, член наглядової ради. Є акціонером АСТ "АСТРО- ДНІПРО", не є представником акціонера або групи акціонерів, не є  незалежним директором