14.10.2020 Про несвоєчасне розкриття Річної інформації емітента

Файл повідомлення з цифровим підписом

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО- ДНІПРО» (код за ЄДРПОУ 13626422) повідомляє про несвоєчасне розкриття Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.

         При формуванні електронного документу з Річною інформацією емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018 рік з програмного забезпечення підготовки звітності, стався збій  в  роботі інформаційно-телекомунікаційного обладнання, що спричинило виникнення технічної помилки та унеможливило формування та розташування Інформації у передбаченій Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів формі. Інформація була розміщена у формі XML – файлу.

         Повідомлення про несвоєчасне розкриття Інформації Товариство розташувало на власному веб-сайті 14.10.2020 відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

 

В.о. Голови правління

АСТ «АСТРО – ДНІПРО»                                                           С.Б. Тукін