25.04.2018

Загальна кількість акцій - 1 980 000 (один мільйон дев’ятсот вісімдесят тисяч) акцій у тому числі 1 979 925 простих іменних акцій та 75 привілейованих іменних акцій. Голосуючих акцій – 1384001 (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі одна) акція, а саме: 26 (двадцять шість) акцій іменних привілейованих; 1 383 975(один мільйон триста вісімдесят три тисячі дев’ятсот сімдесят п’ять) акцій іменних простих станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.