Для акціонерів

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АСТРО-ДНІПРО», місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2012 року о 1700 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

2. Розподіл прибутку та збитків АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та Ревізора АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

4. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора АСТ «АСТРО-ДНІПРО».

5. Внесення змін до статуту АСТ «АСТРО-ДНІПРО» та їх державна реєстрація.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з реєстром акціонерів, складеним станом на 24 годину 18 квітня 2012 р., у день проведення зборів з 1600 до 1645 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Встановити, що акціонери АСТ «АСТРО-ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Посадовою особою АСТ «АСТРО-ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Голову правління Тихоновську Світлану Юріївну.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довідки за тел. (061) 224-09-12.

 

Голова правління       С.Ю. Тихоновська