20.04.2018

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ТОВАРИСТВА «АСТРО - ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 13626422, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, тел. (061) 224-09-12, електронна поштова адреса nata.k@astro-dnepr.com.ua, сторінка в мережі Інтернет http://astro-dnepr.com.ua) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, (протокол від 16.04.2018), а саме:

- про припинення повноважень та звільнення з 16.04.2018 Голови правління АСТ «АСТРО - ДНІПРО» Авраменка Сергія Володимировича (не надав згоду на оприлюднення паспортних даних), за угодою сторін, володіє 9 акціями Товариства що становить 0,000454% від статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді з 01.03.2016 по 16.04.2018. З 17.04.2018 виконуючим обов’язки Голови правління призначено Тукіна Сергія Борисовича до обрання та призначення нового Голови правління АСТ «АСТРО – ДНІПРО».

- про припинення з 16.04.2018, за власним бажанням, повноважень члена Правління Д`яченко Тетяни Анатоліївни (не надала згоду на оприлюднення паспортних даних), акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебувала на посаді з 01.03.2016 по 16.04.2018. На посаду члена правління нікого не обрано.

Також, Наглядовою радою АСТ «АСТРО - ДНІПРО» (протокол від 16.04.2018) прийнято рішення про:

призначення виконуючим обов’язки Голови правління АСТ «АСТРО — ДНІПРО» з 17.04.2018 Тукіна Сергія Борисовича (не надав згоду на оприлюднення паспортних даних), на строк до обрання та призначення нового голови правління, за його згодою, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, заборони обіймати певні посади не має, протягом останніх п’яти років обіймав посади: інженера з комп’ютерних систем, директора, Заступника голови правління, Заступника генерального директора; здійснює підприємницьку діяльність (фізична особа-підприємець) з 31.01.2003; не є афілійованою особою Товариства; акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні.

            Повідомлення розміщено у загальнодоступній базі даних 17.04.2018р.

Повідомлення опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №76 від 20.04.2018р.